Selecteer een pagina

Privacy Beleid

Tjing respecteert de wet ter bescherming van persoonsgegevens en hecht veel belang aan de privacy van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van persoonsgegevens.

Dat wil zeggen dat de persoonlijke gegevens die je doorgeeft via welke weg dan ook aan Tjing vertrouwelijk behandeld worden. 
Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor toezending van nieuwsbrieven en desgewenst relevante informatie. 

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Je gegevens worden niet doorgegeven, gedeeld of verkocht aan anderen. Je gegevens worden opgeslagen in ons eigen informaticabestand voor administratieve, boekhoudkundige en commerciële doeleinden. 

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien we je persoonsgegevens verwerken ten einde je te interesseren voor onze producten en diensten, kun je je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Je verzoeken en verzet stuur je naar sofie.de.boeck@telenet.be

Tjing kan wijzigingen doorvoeren in het privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.